Karellen

Starfsmannastefna Krummakots

Myndræn framsetning á starfsmannastefnu Krummakots

Starfsmannasáttmáli starfsmanna Krummakots

Markmið:

⌂ Að auka starfsánægju og vellíðan

⌂ Að tryggja sameiginlegan skilning á góðum samskiptum

⌂ Að efla hæfni starfsfólks til að ræða mál

⌂ Að auka gæði skólastarfsins

Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum ákveðin starfsskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Einnig að byggja undir faglegan metnað í þágu skólasamfélagsins. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.

Leiðarljós:

Í Krummakoti berum við mikla virðingu fyrir:

 • Starfinu og okkur sjálfum.

 • Samstarfsfólki.

 • Nemendum.

 • Foreldrum.

 • Munum og umhverfi skólans.

Við heilsumst og tökum glaðlega undir kveðjur annarra:

 • Við sýnum hlýlegt og vingjarnlegt viðmót.

 • Með jákvæðni stuðlum við að betra starfsumhverfi.

Við erum stundvís og heiðarleg:

 • Við mætum stundvíslega til vinnu.

 • Við virðum mörk kaffi-, fundar- og undirbúningstíma.

 • Við tölum við fólk, ekki um það.

 • Við leggjum okkur fram um að tala saman og leysa mál.

Við tökum vel á móti nýju samstarfsfólki:

 • Við heilsum og kynnum okkur.

 • Við leggjum okkur fram um að veita gagnlegar upplýsingar.

 • Við sýnum góðvild og stuðlum að öruggum og traustum samskiptum.

Við stuðlum að samvinnu og sterkri liðsheild:

 • Við sýnum lipurð og sveigjanleika.

 • Við hvetjum og hrósum.

 • Við sýnum traust og virðum trúnað.

 • Við drögum fram jákvæðar hliðar samstarfsfólks og leikskólans innan hans sem utan.

Skólinn væntir þess að starfsmenn:

 • Sýni fagmennsku innan skólans sem utan.

 • Sýni ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði.

 • Séu tilbúnir að taka þátt í þróun og breytingum.

 • Sýni öllum verkefnum skólans hollustu.

Starfsmenn vænta þess að:

 • Upplýsingastreymi sé skilvirkt og endurgjöf virk.

 • Skyldur og ábyrgð stjórnenda séu skýrar.

 • Vinnuaðstaða sé góð og stuðlað sé að góðu samstarfi og vinnuanda.

 • Vinnustaðurinn starfi í anda jafnræðis og jafnréttis.

 • Vinnustaðurinn stuðli að því að starfsmenn geti aukið starfshæfni sína og þekkingu.

 • Lögð sé áhersla á gæði starfs og hátt þjónustustig.

Sett á vef 25. september 2019

© 2016 - 2023 Karellen