Karellen


Mat á skólastarfi

Mati á skólastarfi er yfirleitt skipt í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat stofnunar, unnið af starfsmönnum hennar. Markmið innra mats er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Grundvallaratriði innra mats er að það stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skólaþróun. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum. Sjá nánar Lög um leikskóla; VII. kafli;Mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs. Ársyfirlitið teymissins er aðgengilegt hér.

Innra mat

Það er metnaðarmál Krummakots að allir þættir innra mats taki mið af skýrum gæðaviðmiðum. Innra mat er samofið öllu skólastarfi og stöðugt til umfjöllunar í öllu skólastarfi skólans. Kennarar, nemendur, foreldrar og fræðsluyfirvöld eru meðvitaðir um með hvaða hætti skólastarfið miðar stöðugt að því að uppfylla eigin gæðaviðmið.

Gæðaviðmið

Gæðaviðmið skólans eru í vinnslu matsteymis og verða sett fram jafnóðum og þau eru klár og samþykkt, þau byggja á gæðaviðmiðum um leikskólastarf.

  • Innra mat skólans er skipulagt í langtíma og ársáætlun um innra mat sem gildir frá 2019 til 2024.

  • Gæðaviðmið, tímaáætlun og yfirlit yfir mælitæki sem nýtt eru til að leggja mat á skólastarfið.

Gæðaviðmiðin verða innleidd á næstu þremur til fjórum árum.

Í júní ár hvert skilar leikskólinn greinargerð um innra mat (sjálfsmatsskýrslu) til skólanefndar Eyjafjarðarsveitar með tímasettri umbótaáætlun.

Matsteymi

Matsteymi var skipað í febrúar 2020

Fulltrúi foreldra; Kristín Björnsdóttir Jensen

Fulltrúi kennara; Anna María Sigfúsdóttir

Fulltrúi annarra starfsmanna; Linda Lárusdóttir

Skólastjóri; Erna KáradóttirGreinargerðir um innra mat og umbótaáætlanir

Greinagerð um innra mat 2021 - 2022

Greinagerð um innra mat 2020-2021

Greinagerð um innra mat 2019-2020


Foreldrakannanir

Hér fyrir neðan má sjá foreldrakannanir síðustu ára:

Foreldrakönnun nóvember 2022

Foreldrakönnun mars 2022

Foreldrakönnun maí 2021

Foreldrakönnun desember 2020

Foreldrakönnun júní 2020

Foreldrakönnun nóvember 2019


Starfsmannakannanir

Hér fyrir neðan má sjá starfsmannakannanir síðustu ára:

Starfsmannakönnun maí 2022

Starfsmannakönnun apríl 2021

Starfsmannakönnun apríl 2020
© 2016 - 2023 Karellen